Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 56 lata, a przeciętna zasobność wynosi 258 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 35 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 58 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 6 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 58 proc. – sosna, modrzew
 • 4 proc. –  świerk
 • 7,6 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 9 proc. – brzoza
 • 9 proc. – buk
 • 12 proc. – olsza
 • 0,1 proc. – jodła, daglezja
 • 0,3 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 14 proc. – I klasa
 • 20 proc. – II klasa
 • 30 proc. – III klasa
 • 12 proc. – IV klasa
 • 8 proc. – V klasa
 • 5 proc. – VI klasa i starsze
 • 11 proc. – KO i KDO