Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

25 października 2006r. Uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie powołano na terenie Nadleśnictwa 28 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 48,39 ha w następujących leśnictwach:

Wojcieszyn - ,,Srokoszowy Mszar", ,,Zaskrońcowe Łozowisko", ,,Rzekotkowisko", ,,Rzekotkowe Oczko", ,,Pijawkowe Uroczysko", ,,Kałużnicowe Błoto";
Radosław - ,,Jarchliński Mszar", ,,Żabi Kociołek", ,,Łyse Oczko", ,,Jarchlińskie Zalewisko";
Dobra - ,,Słajsiński Ostęp I", ,,Słajsiński Ostęp II", ,,Słajsiński Ostęp III", ,,Płazie Błoto";
Olchowo - ,,Olchowskie Uroczysko", ,,Gardzieńskie Błotka I", ,,Gardzieńskie Błotka II", ,,Gardzieńskie Błotka III", ,,Gardzieńskie Błotka IV";
Trzechel - ,,Trzechelska Brzezina";
Olszyca - ,,Uroczysko Zakłodzie", ,,Mszar Piaski", ,,Łozowisko Piaski", ,,Karski Ostęp";
Czermnica - ,,Czermnicaka Ostoja", ,,Czermnicki Mszar";
Węgorza - ,,Siedmiopalecznikowy Staw", ,,Perkozowy Ostęp".

18 grudnia 2009r. Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej powołano 4 użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 42,74 ha w leśnictwie Dobra:

,,Rzekotkowe Uroczysko", ,,Grzęźnieńskie Błota", ,,Jeziorkowe Bagna", ,,Żurawia Dolinka".

Dnia 19.03.2019 r. Rada Gminy Osina podjęła uchwałę o ustanowieniu użytku ekologicznego "Bobrowe Gowienisko" o pow. 5, 59 ha w leśnictwie Redostowo.

Ogółem powierzchnia 33 użytków ekologicznych w Nadleśnictwie Nowogard wynosi 97,42 ha.

Celem ustanowienia użytków ekologicznych była ochrona populacji roślin i zwierząt, w tym szczególnie związanych z terenami podmokłymi oraz miejsc rozrodu bezkręgowców, płazów, ptaków.