Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo.

2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.

4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.

5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju, należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju – obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

8. Osobom korzystającym z miejsca postoju pojazdów zabrania się:

a. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,

b. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,

c. zaśmiecania terenu,

d. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie znajdujące się na miejscu postoju,

e. pozostawiani pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,

f. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,

g. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,

h. puszczania luzem zwierząt domowych,

i. rozstawiania namiotów,

j. pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba (24 godziny),

k. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju,

l. sprzedaży płodów runa leśnego zebranych w lesie na terenie miejsca postoju pojazdów.

9. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

10. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura nadleśnictwa.

 

REGULAMIN MIEJSCA ODPOCZYNKU

SZANOWNI PAŃSTWO, MILI GOŚCIE

- PORZĄDEK, JAKI ZASTALIŚCIE, WYNIKA Z KULTURY TYCH, CO BYLI TU WCZEŚNIEJ

- NIE CHCESZ CHYBA, ABY MÓWILI ŹLE O TOBIE CI, CO PRZYJADĄ TO PO TWOIM ODJEŹDZIE

- JEŚLI ZALEŻY CI NIECO NA CZYSTOŚCI TEGO MIEJSCA I LASÓW W OGÓLE, NIE ŚMIEĆ I ZABIERZ SWOJE PAPIERKI I BUTELKI ZE SOBĄ. NIECHAJ UDA CI SIĘ WYRZUCIĆ JE DO KOSZA

- PODCZAS ROZPALANIA OGNISKA ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOIŚĆ – ZADBAJ O JEGO BEZPIECZNE ZGASZENIE PRZED TWOIM ODJAZDEM – OGIEŃ TO NAJWIĘKSZY WRÓG ŚRODOWISKA NATURALNEGO, BĄDŹ CZUJNY!

W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA OGNIA ALARMUJ!!! TEL. 998 LUB 112

- UWAŻAJ NA PSY – PUSZCZONE LUZEM MOGĄ ZOSTAĆ POSĄDZONE O KŁUSOWNICTWO

- POZA TYM BAWCIE SIĘ DOBRZE I WYPOCZYWAJCIE.

 

STAŁE MIEJSCA WYZNACZONE DO ROZPALANIA OGNIA

 

Lp.

Leśnictwo

Adres leśny

Rodzaj obiektu

1.

Olchowo

10-22-1-05-189   -d   - 00

Miejsce postoju pojazdów

2.

Maszewo

10-22-1-07-378   -i   - 00

Miejsce odpoczynku

3.

Olszyca

10-22-2-09-150   -s   - 00

Miejsce wypoczynku, "Zielona Kuźnia"

4.

Dobra

10-22-1-03-226   -b   - 00

Miejsce wypoczynku, Sciezka "Szlak Olbrzymów"

5.

Radosław

10-22-1-02-84   -m   - 00

Strzelnica

6.

Maszewo

10-22-1-07-394   -g   - 00

Miejsce na ognisko na szkółce leśnej

 

Mapa zagospodarowania turystycznego znajduje się na stronie Banku Danych o Lasach.