Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa występuje 57 pomników przyrody w tym:

55 drzew (najgrubszy Buk w Polsce o obwodzie 750 cm);

32 dęby,
8 buków,
5 lip,
2 sosny,
2 olsze
po jednym z rodzajów: jawor, wiąz, wierzba, jabłoń, topola, głóg, świerk.

2 głazy narzutowe.