Wydawca treści Wydawca treści

obszar chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

,,Las Czermnicki" - pow. 3 561,21 ha, zlokalizowany w leśnictwach: Wojcieszyn, Olchowo, Trzechel, Olszyca, Czermnica, Węgorza.

Ustanowiony 25 października 2006r. uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie celem ochrony cennego krajobrazowo obszary moreny dennej i równiny sandrowej, z kompleksami podmokłych lasów, pastwiskami i łąkami oraz torfowiskami mszarnymi i niskimi charakteryzującymi się dużą różnorodnością siedliskową oraz gatunkową.