Położenie

Nadleśnictwo Nowogard jest jednym z trzydziestu pięciu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiatu goleniowskiego i łobeskiego. Swym zasięgiem obejmuje osiem gmin. Powierzchnia zasięgu terytorialnego to 706,83 km kw.

Historia

Nadleśnictwo Nowogard położone jest w środkowej części Niziny Szczecińskiej. Od zachodu graniczy z Nadleśnictwami Kliniska i Goleniów, od północy z Nadleśnictwem Rokita, od wschodu z Nadleśnictwami Resko i Łobez, zaś od południa z Nadleśnictwem Dobrzany. W skład Nadleśnictwa Nowogard wchodzą dwa obręby Czermnica i Nowogard. Nadleśnictwo obejmuje 12 leśnictw: Czermnica, Dobra, Maciejewo, Maszewo, Olchowo, Olszyca, Ostrzyca, Radosław, Redostowo, Trzechel, Węgorza i Wojcieszyn. Adres Nadleśnictwa: ul. Radosława 11, 72-200 Nowogard.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” (Projekt PPOŻ), współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). 2016-2022.